Towarzystwo Nasze Szwederowo organizuje i dofinansowuje zimowisko dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie 21 stycznia-30 stycznia 2019 r.

Kolonie przeznaczone są dla dzieci w wieku 8-16 lat z województwa podlaskiego, z gmin wiejskich do 20 tysięcy mieszkańców. Towarzystwo odpowiada za realizację atrakcyjnego i bogatego w wycieczki programu kolonii. Zapewnia transport uczestników i fachową opiekę wychowawczo-opiekuńczą, w ramach kosztów pokrywanych przez rodziców w kwocie tylko 289 złotych od dziecka (jeden z rodziców ubezpieczony w KRUS) lub 679 zł od pozostałych dzieci w turnusie 10-dniowym.

Pozostałe koszty pobytu pokrywa Towarzystwo ze środków pozyskanych od sponsorów korporacyjnych, urzędów administracji centralnej i  KRUS w Warszawie.

Zgłoszenia w formie telefonicznej lub mailowej przyjmuje do dnia 14 stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie, tel. 86 217 55 61