Gmina Nowogród otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Zadanie zostało realizowane z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Łączna wartość przekazanego sprzętu to 27 198 zł. przy 1% udziału środków własnych gminy.

Zakupiony sprzęt poprawi skuteczność działania strażaków.

W ramach przyznanych środków poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały następujący sprzęt:

OSP Nowogród

- defibrylator AED - iPAD SP1

- piła ratownicza do szyb klejonych

- zestaw Airbag II (zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera)

OSP Mątwica

- defibrylator AED - iPAD SP1

- piła ratownicza do szyb klejonych

- zestaw Airbag II (zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera)

- zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów

OSP Grądy

- agregat prądotwórczy

OSP Jankowo-Skarbowo

- agregat prądotwórczy

OSP Chmielewo

- agregat prądotwórczy

OSP Sławiec

- pilarka do drewna

 

Zakupione w ramach zadania wyposażenie, zostało przekazane jednostkom OSP.

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.