Wojewody Podlaskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

<<Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej>>