1 lutego 2019 r. o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41. odbędą się obrady VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowogród na lata 2019-2023.
  4. Sprawy różne.