Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Nowogród zaopatrującego miejscowości: Nowogród, Kupnina, Serwatki, Morgowniki, Ptaki, Baliki stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów.

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz.U. z 2017 r. poz. 2294/

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Łomży

dr n. med. Przemysław Gosk