Szanowni Rodzice!

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję, aby od 1 września 2019 roku Wasze dziecko rozpoczęło edukację w Przedszkolu Samorządowym w ZSS w Nowogrodzie, warto zapoznać się z zasadami tegorocznego naboru.

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach, które zostały określone w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 

ZASADY OGÓLNE

  1. Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Nowogród. Rodzice dzieci spoza Gminy będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka, gdy po zakończeniu rekrutacji w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.
  2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na pisemny wniosek rodzica pobrany i złożony w kancelarii ZSS w Nowogrodzie w terminie od 01 marca do 31 marca 2019.
  3. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku po zakończeniu procedury rekrutacyjnej (koniec sierpnia), gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Dzieci 6 letnie, urodzone w 2013 r. mają obowiązkowo odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym („0”)
  5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy do 29 kwietnia 2019 r.
  6. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w ZSS w Nowogrodzie znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nowogrodu z dnia 31 stycznia 2019 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, dla których Gmina Nowogród jest organem prowadzącym

 

Karta do przedszkola 3,4,5,6 latki

Karta do grupy 0

Harmonogram