Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego W Świnoujściu (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.01.2019r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie działającego poprzez pełnomocnika P. Macieja Grzywna, wydano decyzję znak: AB-IV.747.2.1.2019.NK z dnia 14.02.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dot. budowy międzysystemowego gazociągu, realizowanego jako inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do jego Obsługi, tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna- granica RP-LT (POlska-Litwa); w części dotyczącej jego przebiegu na terenie województwa podlaskiego , odcinek nr 4, powiaty wysokomazowiecki;
zambrowski; łomżyński i kolneński

 

Obwieszczenie