w sprawie przeznaczenia nieruchomości komunalnej do oddania w dzierżawę.

 

Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Nowogrodu