Konsorcjum firm informuje, iż przystępuje do kontynuacji robót przy budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 645 po przerwie zimowej.

Prowadzone roboty drogowe mogą powodować utrudnienia w ruchu. Na czas budowy odcinek robót będzie oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Realizację robót przewiduje się od 01.03.2019 r. do 06.09.2019 r.