na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branżach: sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania "Odnawialne źródła energii dla mieszkańców w Gminie Nowogród"

 

Informacja o wyborze ofert wykonawców