dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wodociągu Nowogród