Z okazji Dnia Sołtysa

wszystkim Sołtysom Gminy Nowogród

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz samych sukcesów w działalności sołeckiej.

Dziękujemy za trud, wysiłek i zaangażowanie,

które wkładacie Państwo w pracę na rzecz mieszkańców sołectw.

 

Burmistrz Nowogrodu z pracownikami Urzędu Miejskiego

oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogrodzie wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Nowogrodzie.