przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.

 

Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Nowogrodu z dnia 27 marca 2019 r.