Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży i Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza w dniu 10 maja 2019r.w godz.  9:00 - 10:00 do udziału w warsztatach – działaniach towarzyszących w Ośrodku Wsparcia w Kownatach, Kownaty 85, 18-421 Piątnica.

 

Następnie po zajęciach z magazynu znajdującego się w Kownatach osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie. Pomocą żywnościową w ramach  PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej których dochód nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej i dla osoby w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub telefonicznie (86) 217-55-61

 logotypy zywnosc