Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że szlak żeglowny na Narwi od km 83+500 do 248+500 od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Biebrza ze wzgledu na niekorzystne warunki hydrologiczne (niskie stany wód), z braku możliwości zapewnienia odpowiedniej głębokości tranzytowej zostaje zamknięty od 7 maja 2019 r. do odwołnia.

RZGW w Białymstoku dodaje, że ruch jednostek pływających może odbywać się wyłącznie na własne ryzko armatora.