na wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2017, poz. 1579 tj.), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie zaprasza Wykonawców do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
I. Przedmiot zamówienia.
Wykonanie dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie w zakresie:
- Wymiana podłóg. W tym remont podłogi na sali widowiskowej.
- Tynki i malowanie pomieszczeń w całym budynku.
- Wymiana drzwi wewnętrznych.
- Remont pomieszczeń piwnicy.
- Łazienki (wymiana glazury, terakoty, armatury sanitarnej). WC dla niepełnosprawnych.
- Pomieszczenie na garderobę.
- Przesuwana ściana na sali widowiskowej.
- Sufit podwieszany na sali widowiskowej.
- Przebudowa sceny.
- Remont pomieszczenia na magazyn.
- Koncepcja/wizualizacja wystroju wnętrz.
W przypadku konieczności przebudowy instalacji wod-kan, c.o., elektrycznej należy wykonać projekty branżowe.
Projekt realizowany będzie w uzgodnieniu z Dyrektorem M-GOK i/lub osobą upoważnioną.

II. Termin realizacji do 20 listopada 2019 r.

III. Warunki udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi,
- wykonali na przestrzeni ostatnich 5 lat co najmniej 1 projekt budowy, przebudowy lub remontu obiektu użyteczności publicznej o wartości robót budowlanych min. 800 tys. zł.
- posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej/konstrukcyjnej,
- są członkami właściwej izby samorządu zawodowego,
- posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Wykonawca, który nie spełnia wszystkich powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.

IV. Dokumenty wymagane w postępowaniu:
W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
- prawidłowo wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
- prawidłowo wypełniony Wykaz projektów wykonywanych na przestrzeni ostatnich 5 lat - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia;
- kopię dokumentu nadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjnej,
- kopię dokumentu potwierdzającego członkostwo właściwej izby samorządu zawodowego,
- kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Pożądane jest aby Wykonawcy zapoznali się z sytuacją na miejscu.
Kontakt:
– Lilia Estkowska tel. 86 217 55 45; 509547039
– Andrzej Cholewicki, tel. 509 376 258.
Składane na załączonym formularzu oferty Wykonawców mogą być przekazywane osobiście lub pocztą na adres M-GOK w Nowogrodzie ul. Łomżyńska 13, 18-414 Nowogród; faksem: 86 217 55 45;
e-mailem : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
temat: Projekt remontu M-GOK

Termin składania ofert upływa dnia 24.05.2019 r. godz. 12.00.

 

<<Załącznik 1 - Formularz oferty>>

<<Załącznik 2 - Wykaz projektów wykonywanych na przestrzeni ostatnich 5 lat>>

<<Załącznik 3 - Umowa>>