Przy Marszałku Województwa Podlaskiego funkcjonuje Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, którego głównymi zadaniami są m.in. promocja pszczelarstwa w lokalnej społeczności jak również w całym regionie, wspieranie tradycyjnej gospodarki pasiecznej poprzez nowoczesną opiekę weterynaryjną, fachowe poradnictwo, a także marketing, zachęcanie do uprawy roślin oraz nasadzeń drzew i krzewów przyczyniających się do poprawy pożytków pszczelich oraz powszechna edukacja rolników, stosujących środki ochrony roślin, o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki rolniczej.