Złożeniem meldunku o gotowości do uroczystego apelu druhowi Zenonowi Białobrzeskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Komendanta Gminnego Bogdana Chętnika rozpoczęły się uroczystości gminnego Dnia Strażaka.

W tym roku miejscem zbiórki ochotników był teren przy remizie w Grądach. Przybyłych gości i ochotników przywitał Grzegorz Palka, Burmistrz Nowogrodu.

Życzenia z okazji strażackiego święta złożyli Zenon Białobrzeski, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białymstoku, Zbigniew Sokołowski, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łomży, brygadier Grzegorz Wilczyński, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz Bronisław Zwierciadłowski, Prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Nowogrodzie.

Na zakończenie głos zabrał Kamil Kosiński, Prezes OSP Grądy, który podziękował wszystkim za przybycie na uroczystą zbiórkę oraz zaprosił na poczęstunek przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Grądach.