Od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju realizowane będzie kolejne zintegrowane badanie rolnicze dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej.

W celu dotarcia do jak największego grona użytkowników gospodarstw rolnych Urząd Statystyczny przygotował plakat z najważniejszymi informacjami na temat realizowanych przez statystykę publiczną w 2019 roku ankietowych badań rolniczych.