W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac polowych oraz przemieszczaniem się ludności i sprzętu rolniczego, Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Henryk Grabowski zwrócił się z prośbą do wszystkich rolników hodujących świnie o zachowanie uwagi na podstawowe zasady postępowania, mające na celu zabezpieczenie gospodarstw przed wprowadzeniem wirusa ASF, a w szczególności:

- przestrzeganie obowiązującego zakazu karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącym z obszaru, na którym przebywają lub mogą przebywać dziki. Wprowadzenie na teren gospodarstwa utrzymującego świnie zielonki, siana, słomy lub innych rzeczy z terenu, na którym bytują dziki, stwarza poważne niebezpieczeństwo wprowadzenia choroby,

- utrzymywanie świń w oddzielnych zamkniętych pomieszczeniach,

- zabezpieczenie terenu gospodarstwa i pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie przed dostępem dzików.

Dziki stanowią główny rezerwuar wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w środowisku naturalnym.

- niewypuszczanie zwierząt domowych (psy, koty) poza teren gospodarstwa – zwierzęta te mogą w sposób bierny przenieść chorobę na teren gospodarstwa,

- wyłożenie obowiązujących mat dezynfekcyjnych,

- niewpuszczanie osób postronnych do pomieszczeń ze świniami

- maszyny i sprzęt rolniczy po powrocie z pola, powinny być w staranny sposób poddane myciu i dezynfekcji,

- używanie oddzielnej odzieży ochronnej w pomieszczeniach ze świniami wraz z zachowaniem zasad higieny osobistej,

- stosowanie codziennej kontroli stanu zdrowia świń oraz zgłaszanie wszelkich przypadków zachorowań i padnięć do powiatowego lekarza weterynarii.