W związku z lokalizacją na terenie gminy Nowogród inwestycji pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska-Litwa)" informujemy, że 10 czerwca b.r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Nowogrodzie ul. Rynek 20 odbędzie się spotkanie inwestora - GAZ-SYSTEM S.A. z mieszkańcami.

W spotkaniu uczestniczyć będą również przedstawiciele Projektanta przedmiotowej inwestycji. Uczestnicy spotkania zyskają możliwość przekazania swoich uwag i opinii oraz będą mogli zapoznać się z przebiegiem trasy inwestycji po swojej nieruchomości. Zwieńczeniem tego procesu będzie uzyskanie pozwolenia na budowę przeprowadzone w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem otoczenia inwestycji. Planowana data uzyskania kompletu ww. decyzji zgodnie z przyjętym harmonogramem, to III/IV kwartał 2019 r.

 

 

<<Ulotka Polska-Litwa>>

<<Polska-Litwa odcinek południowy - broszura>>