Od lutego do końca kwietnia b.r. mieszkańcy Gminy Nowogród uczestniczyli w szkoleniach "Ja w internecie". Bezpłatne szkolenia miały na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników sieci i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Gmina Nowogród realizowała projekt dzięki Fundacji Legalna Kultura, która otrzymała grant do rozdysponowania wśród zainteresowanych gmin.

- Nasza gmina pozyskała 150 tysięcy złotych i przeszkoliła 268 mieszkańców od 25 roku życia. Do zrealizowania projektu zakupionych zostało 29 laptopów z funkcją tabletu i dotykowymi ekranami - mówi burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka. - Szkolenia odbywały się w 12-osobowych grupach, a uczestnicy w ciągu dwóch dni szkoleń mogli uczestniczyć w blokach szkoleniowych takich jak: rodzic w internecie, moje finanse i transakcje w sieci, działam w sieciach społecznościowych, kultura w sieci, tworzę własną stronę internetową (blog), rolnik w sieci oraz mój biznes w sieci.

Po zakończeniu części szkoleniowej komputery zostały przekazane do Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie. W czasie uroczystości, w środę 22 maja na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, burmistrz Grzegorz Palka dziękował szczególnie rodzicom, którzy licznie uczestniczyli w szkoleniach, a uczniom życzył aby komputery dobrze służyły im na co dzień w pracowni szkolnej. Z rąk burmistrza Nowogrodu sprzęt komputerowy odebrały dziewczęta z  samorządu uczniowskiego wraz z panią dyrektor ZSS Bogumiłą Rybicką.