W sobotnie przedpołudnie w łomżyńskiej Katedrze z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego święcenia kapłańskie przyjęło dziesięciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wśród nich, pochodzący z Nowogrodu, pierwszy wyświęcany ksiądz od ponad czterdziestu lat - Kamil Zaremba.

Podczas obrzędu nałożenia przez biskupa rąk na głowę diakonów stali się oni prezbiterami, których zwyczajowo nazywa się księżmi lub kapłanami. Prezbiterat jest drugim stopniem sakramentu święceń. Kolejnym elementem uroczystości było nałożenie ornatów i namaszczenie dłoni olejami krzyżma. Następnie nowo wyświęceni kapłani uczestniczyli pierwszy raz w koncelebrze Mszy Świętej.

Swoją pierwszą Mszę Świętą - Prymicję ksiądz Kamil odprawił w niedzielne południe w swojej rodzinnej parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Nowogrodzie. Kapłana w kruchcie kościoła pobłogosławili rodzice, a następnie przywitał ksiądz proboszcz Remigiusz Krajewski, a także w imieniu mieszkańców, burmistrz Nowogrodu Grzegorz Palka.

Prymicyjne kazanie wygłosił ksiądz dr Krzysztof Chodkowski, Ceremoniarz Diecezjalny.

Na zakończenie Mszy ksiądz Kamil Zaremba udzielił specjalnego błogosławieństwa prymicyjnego o randze błogosławieństwa papieskiego z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Najpierw księżom, diakonom, rodzicom, ministrantom, a następnie wszystkim wiernym zgromadzonym na tej szczególnej i wyjątkowej uroczystości.