30 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 odbędą się obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Nowogrodzie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie między sesjami.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodu – opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Mątwica w trybie przetargowym – opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis - opinia Komisji Rewizyjnej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łomżyńskiego.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na 2019 rok– opinia Komisji Rewizyjnej.
9. Sprawy różne.