W dniu 29 maja 2019 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie: „Dokumentacji projektowej remontu w budynku Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie”.

Po zapoznaniu się z ofertami Komisja wybrała do realizacji zadania: DOM-PRACOWNIA AUTORSKA ARCHITEKTURY Lucjan Chojnowski; Ostrołęka; ul. Skrzetuskiego 34