Pakunek o nieznanej zawartości przypominający ładunek wybuchowy na terenie szkoły, ewakuacja uczniów i pracowników oraz sprawdzenie budynku przez wyspecjalizowane służby. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo – sztabowych zorganizowanych przez funkcjonariuszy z łomżyńskiej Policji. Działania zrealizowane zostały przy współpracy ze Strażą Pożarną, Grupą Ratowniczą Nadzieja, dyrekcją Zespołu Szkół Samorządowych w Nowogrodzie oraz Urzędem Miejskim w Nowogrodzie. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania w sytuacji kryzysowej.


Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Łomży otrzymał informację o tym, że na terenie Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie znajduje się ładunek wybuchowy. Dyrekcja placówki ogłosiła ewakuację uczniów i pracowników, którzy gromadzili się w wyznaczonym miejscu ewakuacji. Do szkoły natychmiast skierowane zostały patrole policji oraz inne służby ratunkowe. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz umożliwili swobodny dojazd pojazdów straży pożarnej. W trakcie ewakuacji okazało się, że jeszcze nie wszyscy opuścili teren zagrożenia. Po przeszukaniu budynku, mundurowi odnaleźli trzech uczniów i nauczyciela. Nad stanem zdrowia ewakuowanych czuwali ratownicy medyczni.

Po zakończeniu akcji ratowniczej, do swoich działań przystąpili policjanci z przeszkoleniem minersko-pirotechnicznym, przewodnik psa służbowego oraz policyjni antyterroryści. Ujawniony w czasie przeszukania budynku pakunek został bezpiecznie usunięty z terenu szkoły.

Tak odbywały się ćwiczenia dowódczo-sztabowe przygotowane przez łomżyńską Policję. Głównym celem takich działań jest doskonalenie sposobów postępowania służb mundurowych na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej. 

Obserwatorami ćwiczeń byli uczniowie klas policyjnych z Zespołu Szkół technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży wraz z opiekunami.Była to dla nich doskonała lekcja mająca na celu pokazanie współpracy służb oraz prawidłowego zachowania się osób w sytuacji zagrożenia. Natomiast wszystkie dzieci, które zostały ewakuowane ze szkoły, mogły obejrzeć sprzęt służbowy biorących udział w ćwiczeniach. 

 

Tekst: KMP Łomża/www.lomza.policja.gov.pl