Kamila Pietranik z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie oraz Jan Saniewski ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie zdobyli tytuł mistrza gramatyki niemieckiej w konkursie organizowanym po raz kolejny w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie.

Kolejne miejsca w kategorii gimnazjum zajęli Patrycja Bagińska z Gimnazjum w Grabowie oraz Nela Gontarska z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie, wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Mikołaj Kiełczewski – gimnazjalista z Zespołu Szkół Katolickich w Łomży. W kategorii szkoła podstawowa II miejsce zajęła Aleksandra Waniewska ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży, III miejsce trafiło do Jana Krajewskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie, a wyróżnienie otrzymała Julia Krynica ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łomży.

Konkurs „Mistrz gramatyki niemieckiej” odbył się 4 czerwca w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie, a został zorganizowany przez nauczycielkę języka niemieckiego w szkole w Nowogrodzie p. Iwonę Czaplicką we współpracy z Burmistrzem Nowogrodu p. Grzegorzem Palką.

Celem konkursu było pobudzanie zainteresowań uczniów w zakresie języka niemieckiego,wyróżnienie uczniów uzdolnionych językowo, a także integracja środowisk szkolnych.

Patronat nad konkursem objęło Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział Łomża.

W konkursie uczestniczyło 34 uczniów z naszego województwa, m.in. ze szkół w Łomży, Miastkowie, Małym Płocku, Kątach, Zambrowie, Dobrym Lesie, Grabowie i  w Nowogrodzie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc – cenne nagrody rzeczowe. Nagrody w konkursie ufundowali m.in. Rada Rodziców w ZSS w Nowogrodzie, Urząd Miejski w Nowogrodzie, Sylwia i Tomasz Górni – właściciele Biura Reklamy GRAFSIDE w Łomży, Izabela Żukowska – właścicielka firmy MULTI UBEZPIECZENIA w Łomży, Wydawnictwo PWN, Ambasada Niemiec oraz Ambasada Szwajcarii w Warszawie.