W Nowogrodzie odbyło się spotkanie Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z mieszkańcami gminy. Przedstawiciele firmy mówili na temat gazociągu Polska - Litwa. Odcinek południowy o długości 158 kilometrów, będzie przebiegał przez dwa województwa mazowieckie i podlaskie. Na terenie naszej gminy trasa gazociągu to ponad 13 kilometrów.

Gazociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 700 mm zostanie ułożony w wykopie na głębokości ok. 2 m. Niektóre przeszkody terenowe, uniemożliwiające bezkolizyjne ułożenie gazociągu (w tym: rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonywane z wykorzystaniem metod bezwykopowych (tzw. przecisków lub przewiertów sterowanych). Szerokość pasa, w ramach którego prowadzone będą prace budowlane, czyli tzw. pasa montażowego budowy gazociągu, wyniesie 28 metrów, a na terenach leśnych szerokość ta będzie ograniczona do 18-20 metrów. Przed rozpoczęciem prac budowalnych nastąpi zabezpieczenie wierzchniej (organicznej) warstwy terenu w tzw. pasie montażowym. Zdjęta warstwa ziemi będzie odkładana w osobne miejsce, a następnie wykorzystywana do rekultywacji po zakończeniu prac. Wykonawca robót budowlanych będzie miał obowiązek przywrócenia każdej nieruchomości do stanu pierwotnego, tzn. zgodnego ze stanem sprzed wejścia w teren. Grunty uszkodzone i naruszone podczas budowy w toku realizacji prac budowlanych zostaną po zakończeniu prac przywrócone do stanu pierwotnego.

W trosce o bezpieczeństwo i niezawodność przesyłu gazu oraz spełniając wymagania środowiskowe podczas realizacji inwestycji GAZ-SYSTEM S.A. stosuje nowoczesne i sprawdzone technologie. Wykorzystuje przy tym najlepszej jakości materiały oraz najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń. Przy budowie gazociągu zostaną zastosowane rury stalowe o zwiększonej wytrzymałości, a także specjalna izolacja i zabezpieczenie antykorozyjne. Trasa gazociągu zostanie trwale oznakowana słupkami oznaczeniowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie spotkania mieszkańcy naszej gminy mogli sprawdzić przebieg gazociągu przez tereny swoich działek. Kolejne spotkanie na temat gazociągu Polska-Litwa odbędzie się na początku 2020 roku.

 

Budowa gazociągu Polska-Litwa (odcinek południowy)