List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego kierowany do rolników i dzieci z apelem o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji oraz zachęcający rolników do udziału w działaniach prewencyjnych Kasy, a dzieci - do korzystania z kursu e-learningowego "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"