5 lipca 2019r. w godz od 9.00 do 14.30 przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 13 stacjonował nowoczesny DENTOBUS, czyli mobilny gabinet stomatologiczny w którym w ramach programu NFZ udzielane były świadczenia zachowawcze oraz profilaktyczne, w tym m.in. wizyty adaptacyjne, lakierowanie, badania okresowe i kontrolne oraz leczenie próchnicy. Dentobus zapewnił opiekę stomatologiczną dla 20 dzieci i młodzieży do 18 roku życia z naszej gminy.