Jeżeli posiadasz przepisy oparte na tradycyjnych recepturach Ziemi Łomżyńskiej, koniecznie weź udział w konkursie kulinarnym „Zasmakuj w Łomży”. Wzorem ubiegłego roku, Miasto Łomża organizuje go wspólnie z gminami Łomża i Piątnica oraz Miastem Nowogród. Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca!

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, stowarzyszenie, podmiot gospodarczy, grupa nieformalna czy też Koło Gospodyń Wiejskich.
Przepis kulinarny, który chcą Państwo zgłosić do konkursu, powinien spełniać następujące warunki: 
- być tradycyjny/regionalny (Łomża, Kurpie, okolice Łomży), a tradycja ta powinna być poświadczona, np. zdjęciem przepisu z zeszytu babci, dołączoną do przepisu opowieścią/historią związaną z powstaniem/przekazaniem tego przepisu, opisem czasu, kiedy jedzono potrawę z tego przepisu (np. święta, post, na co dzień itd.), 
- powinien być dziedziczony, ale praktykowany również dziś, tj. przekazywany w rodzinie od pokoleń (3 pokolenia), 
- jeśli możliwe jest udokumentowanie przepisu fragmentem dawnej literatury kulinarnej, przepis taki zdobędzie dodatkowe punkty podczas oceny, 
- powinien zawierać informację, z jakiego regionu jest opisywana w nim potrawa, jaka jest geneza przepisu, 
- do przepisu można dołączyć zdjęcie własnoręcznie przygotowanej potrawy według przesłanego na konkurs przepisu, 
- powinien być opatrzony tytułem, charakterystyczną/zwyczajową/unikalną nazwą. 
Przesłane przepisy zostaną poddane ocenie jury i wybrane do kolejnego etapu, podczas którego Uczestnicy będą prezentowali przygotowane przez siebie potrawy. 

Nagrodę finansową otrzymają 3 osoby, których przepisy zostaną najwyżej ocenione przez jury. Informacja o wygranej zostanie podana podczas imprezy plenerowej „Zasmakuj w Łomży” 31 sierpnia 2019 r. Dodatkowo po zakończeniu Konkursu i wyłonieniu laureatów wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej: www.lomza.pl.

Nagrody: 
I miejsce – 2.000,00 zł 
II miejsce – 1.000,00 zł 
III miejsce – 500,00 zł
upominki dla pozostałych Laureatów Konkursu 

Plon ubiegłorocznej edycji konkursu „Zasmakuj w Łomży” jest zaczątkiem wydawnictwa kulinarnego prezentującego walory kulinarne naszego regionu.

Zgłoszenia do 26 lipca 2019 r. należy dostarczyć na adres Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża w kopercie z dopiskiem: KONKURS KULINARNY „ZASMAKUJ W ŁOMŻY” (w przypadku przesyłki listowej decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

<<Regulamin konkursu>>

<<Karta zgłoszeniowa>>