Apel dr Aleksandry Hadzik, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, kierowany do rolników o zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas żniw.