Urząd Miejski w Nowogrodzie uprzejmie informuje, że do 20 sierpnia rolnicy, u których wystąpiły poważne straty w uprawach kukurydzy na ziarno i zielonkę  spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - suszą, mogą składać w siedzibie tut. urzędu wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach rolnych. Na podstawie wniosków rolników Wojewoda Podlaski powoła komisję na terenie Gminy Nowogród do szacowania szkód w uprawach.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, przy ul. Łomżyńskiej 41 oraz na stronie internetowej UM w Nowogrodzie.

 

Załącznik do wypełnienia:

<<Wniosek producenta rolnego>>