w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości komunalnych

<<Zarządzenie>>