o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie

<<Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego>>