Gmina Nowogród otrzymała voucher w wysokości 15 tys. euro w ramach projektu "Łącząc Europę - WiFi4EU". Dzięki otrzymanym środkom powstanie sieć bezprzewodowa, aby każdy mógł bezpłatnie korzystać z Internetu poza domem.

WiFi4EU to inicjatywa Komisji Europejskiej, w ramach której wspierane są działania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zapewnienia bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w miejscach publicznych tj. parki, place miejskie, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia, muzea itp. Wartość każdego z bonów to maksymalnie 15 000 euro. Uzyskane środki finansowe mają służyć pokryciu kosztów zainstalowania hotspotów Wi-Fi w miejscach publicznych w gminach, które nie oferują jeszcze tego rodzaju bezpłatnego publicznego dostępu do Internetu.

Przyznawanie bonów odbywa się cyklicznie. W 2018 roku przyznano 2800 bonów dla samorządów z Europy z czego 130 było z Polski (przy czym 17 zrezygnowało). W edycji bieżącej zakwalifikowano  inicjatywy 181 gmin-beneficjentów z Polski, co plasuje nasz kraj na szóstej pozycji pośród wszystkich 29 uczestników programu. 

Komisja Europejska będzie zdalnie monitorować jakość połączeń we wszystkich hotspotach WiFi4EU