Projekt Artystyczny Meandry zaprasza dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów na bezpłatne warsztaty plastyczne i warsztaty taneczne. Warsztaty odbędą się we wrześniu w Gminie Łomża, Gminie Nowogród oraz w Gminie Piątnica w siedzibach Gminnych Ośrodków Kultury.

W czasie #EtnoLekcji będzie wszystko co trzeba - potrzebny jest tylko dobry humor. Warsztaty plastyczne prowadzone w ramach projektu Folkowej Edukacji skierowane są do zróżnicowanych grup wiekowych, głównie jednak do dzieci i osób starszych. Zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne: tradycyjne wycinanki kurpiowskie, kwiaty z bibuły oraz haft i koronkę.

Na zajęciach z bloku tanecznego uczestnicy w formie warsztatowej poznają najbardziej charakterystyczne tańce pochodzące z trzech regionów: kurpiowskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Odbędzie się także mini prezentacja strojów i pokaz tańca. Poprzez zabawy i animacje taneczne w krótkim czasie zaprezentowane zostaną uroki i różnobarwność polskiego folkloru.

 

Głównym celem projektu „Folkowa Edukacja” jest uwrażliwienie lokalnej społeczności na dziedzictwo kulturowe, spuściznę po przodkach, tradycję, tak ważną dla trwałości więzi pokoleniowych. Istotnym elementem będzie także podkreślenie nierozłącznych wartości takich jak kultura ludowa i patriotyzm lokalny, co jest podstawą tożsamości lokalnego społeczeństwa. Nasze działania mają również uświadomić uczestnikom ogrom skali i różnorodność naszego „dziedzictwa narodowego” jakim jest polski folklor zakotwiczony w polskiej historii i kulturze.

Chcemy, by realizacja Folkowej Edukacji wpłynęła na wzrost wiedzy i świadomości na temat polskiej kultury i sztuki ludności wiejskiej oraz drobnoszlacheckiej, która w przeszłości licznie zamieszkiwała obszary obecnej Gminy Łomża, Gminy Nowogród oraz sąsiednich gmin.

 

W październiku finał

Aby rozszerzyć zakres działań, w październiku w Centrum Kultury w Łomży zostanie zorganizowany otwarty - bezpłatny koncert Projektu Artystycznego Meandry i gości, podczas którego oprócz pokazu tańców regionalnych odbędzie się także edukacyjny pokaz stroi ludowych oraz wystawa rękodzielnictwa regionalnego. Wydarzenie to będzie również pełniło rolę podsumowania wszystkich działań #FolkowejEdukacji.

 

Działania są finansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „EtnoPolska 2019”.

 

Miejscem realizacji #EtnoLekcji w ramach Folkowej Edukacji będą wiejskie placówki edukacyjne i kulturalne na terenie powiatu łomżyńskiego, w szczególności świetlice wiejskie i domy kultury - Gminy Łomża (Pniewo 13 września), Gminy Nowogród (21 września) i Gminy Piątnica (28 września).