W związku z uroczystościami upamiętniającymi 80. Rocznicę napaści Niemiec Hitlerowskich na Polskę i wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2019 r. o godzinie 12.00  w Nowogrodzie zostanie włączona syrena alarmowa (sygnał ciągły 1 min.).