na dzierżawę n/w nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowogród

<<ogłoszenie>>