Szanowni Państwo, Fundacja Science Point wraz z partnerem Instytutem Rozwoju Gospodarczego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu Business Point Kraina Mlekiem Płynąca. Celem spotkania jest przedstawienie założeń projektowych oraz omówienie wymagań rekrutacyjnych.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA:

 

9 września 2019 r.

godz. 10:00 – 13:00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach

  1. Krótka 4

 

Zapraszamy wszystkie osoby od 30 roku życia będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo, w szczególności znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • osoby starsze po 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnością,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach.

zamieszkałe na terenie funkcjonowania LGD Kraina Mlekiem Płynąca tj. gminy Grabowo, Kolno, Mały Płock, Nowogród, Stawiski, Turośl, Zbójna, Miasto Kolno zainteresowane możliwością pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na założenia własnej działalności gospodarczej.

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.