Wojewoda Podlaski zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 105/2019 z dnia 05.09.2019 r. znak: AB-I.7840.6.39.2019.OW, która zatwierdziła projekt budowlany i udzieliła Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanemu przez pełnomocnika Pana Macieja Grzywnę, pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna — granica RP-LT (Polska — Litwa), dla inwestycji pod nazwą: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)”

<<Obwieszczenie>>