18 września po raz drugi młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Adama Chętnika w Nowogrodzie spotkała się z Dziećmi Wojny tj. osobami, które pamiętają czasy II wojny światowej lub urodzili się w czasie jej trwania.

Spotkanie było najżywszą lekcją historii. O wielu wzruszających faktach uczniowie usłyszeli od babć i dziadków, mieszkańców naszego regionu pani Stanisławy Nowocińskiej, Krystyny Jankowskiej, Niny Żyłko, Lucyny Dziekońskiej, Haliny Szczyglewskiej, Stanisławy Królik, pana Edwarda Królika, Konstantego Piątka i Tadeusza Stefańskiego. Uczniowie mogli dowiedzieć się, że w pierwszych dniach wojny Nowogród został spalony. Wiele rodzin w tym czasie  uciekło, by po kilku tygodniach wrócić do zniszczonego miasteczka. Spalony Nowogród to pierwszy krok wojennej rzeczywistości. Trudniej było żyć bez pożywienia, którego  często brakowało. Wiele rodzin zostało wywiezionych w bydlęcych wagonach na Syberię. Wspominali, że wykopywali ziemniaki ze zmarzniętej ziemi i przyrządzali z tego posiłek oczywiście bez przypraw, bo takich nie było. Szkoły też nie było. Kto chciał się  uczyć zdobywał  kartki i ołówek, wkładał pod rękaw i udawał się na naukę do osób, które umiały czytać i pisać.   Wspominali, że  dzieciństwo jakie przeżyli było bardzo trudne, dlatego chcieli przekazać uczniom "aby uczyli się, cieszyli się każdym dniem, żyli w dobrych relacjach z innymi, aby unikali konfliktów i dbali o  nasze miasteczko, które było bardzo trudno odbudować po wojnie."  Spotkanie Dzieci XXI wieku z Dziećmi Wojny uświetniły wzruszające pieśni patriotyczne wykonane przez chór szkolny.

Spotkanie jest ogólnopolską akcją Przerwany Marsz z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej do której włączyła się Szkoła Podstawowa im. Adama Chętnika z Nowogrodu. Przekroczenie progu szkoły przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny ma dokończyć ich przerwaną lub niedaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało beztroskie dzieciństwo. Spotkanie z młodym pokoleniem pokazuje i udowadnia, że ich poświęcenia, dramatyczny los nie poszedł  na marne, że dzięki temu, że przeżyli ,że wytrwali w tej chwili młode pokolenie może uczyć się od nich i może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli, wychowawców i opiekunów.  

Koordynatorem projektu jest p. Magdalena Wasik z p. Anną Czarnecką, p. Iwoną Czaplicką i p. Piotrem Wasik.