Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie zaprasza na spotkanie informacyjne mieszkańców Gminy Nowogród, które będzie dotyczyło Programu Aktywności Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 2 października 2019 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie. Celem spotkania będzie zapoznanie mieszkańców z projektem oraz uzyskanie poprzez debatę informacji o bieżących potrzebach szkoleniowych i problemach społecznych.

Szczególnie zapraszamy osoby:

- korzystające z pomocy społecznej,

- zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, lub są osobami nieaktywnymi zawodowo lub są rolnikami,

- zagrożone wykluczeniem społecznym,

- są w wieku aktywności zawodowej.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie lub pod numerem tel. (86) 217-55-61
.