W piątek przed południem przed strażnicą OSP Nowogród odbyło się przekazanie i poświęcenie nowego średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego MAN GBA 4,4/16.

Uroczystego przekazania samochodu dokonali: Jarosław Zieliński - sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i poseł na sejm RP,  nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, oraz Grzegorz Palka – Burmistrz Nowogrodu na ręce Bronisława Zwierciadłowskiego –  Prezesa OSP Nowogród oraz Kazimierza Kozłowskiego – Naczelnika OSP Nowogród. Nowy samochód został poświęcony przez ks. Remigiusza Krajewskiego – Proboszcza Parafii Narodzenia N. M. P. w Nowogrodzie oraz ks. Radosława Kubła – diecezjalnego duszpasterza strażaków.

Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Dionizy Krzyna - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, Grzegorz Wilczyński - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Łomży, Daniel Kołnierowicz - Komendant Wojewódzki Policji, Marek Sienkiewicz - Komendant Miejski Policji w Łomży, Kazimierz Dąbkowski - Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, członkowie Grupy Ratowniczej Nadzieja w Łomży, Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Nowogrodzie, Sołtysi, mieszkańcy i strażacy ochotnicy z Gminy Nowogród.

Łączny koszt przekazanego samochodu to kwota 874 530 zł z czego 100 000 zł to dotacja KSRG, 225 000 zł dotacja Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 549 530 zł pożyczka Gminy Nowogród z WFOŚiGW w Białymstoku.