W czwartek 10 października uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie obchodzili „Święto Drzewa”.  

Dzieci zapoznały  się z tematyką ochrony środowiska naturalnego. Poszerzały wiadomości dotyczące roli drzew w przyrodzie oraz ich znaczenia w życiu człowieka. Głównym celem obchodu Święta Drzewa było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej oraz propagowanie idei ochrony przyrody.

Podczas obchodów „Święta Drzewa” dzieci  uczestniczyły w zabawach i grach przygotowanych przez pracowników Nadleśnictwa Nowogród związanych tematycznie z przyrodą. Uczniowie rozwiązywali zagadki  o zwierzętach i roślinach leśnych, recytowali wiersze, śpiewali piosenki. Podsumowaniem obchodów Święta Drzewa było uroczyste zasadzenie drzewek przez uczniów klas pierwszych  i złożenie przyrzeczenia dotyczącego ochrony przyrody.

Serdeczne dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Nowogród za zaangażowanie i wiedzę jaką przekazali naszym uczniom oraz za przekazanie dwóch pięknych świerków, które to klasy pierwsze zasadziły na placu szkolnym. Serdeczne dziękujemy rodzicom klas pierwszych za ufundowanie pięknych tabliczek  i ogrodzeń dla naszych świerków.

Razem możemy wiele!

 

Tekst: Bożena Łomotowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie