W piątek 18 października Grzegorz Palka - Burmistrz Nowogrodu podpisał z wykonawcą Zakładem Remontowo-Budowlanym mgr Sylwester Zawadzki umowę na realizację przebudowy i rozbudowy budynku remizy OSP w Grądach na Wiejski Ośrodek Aktywności Społecznej.

We wtorek 22 października przekazano wykonawcy teren i plac budowy. Zakończenie robót planowane jest na koniec maja 2020 r.

Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, Typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.