W związku z rozpoczętym okresem grzewczym łomżyńscy strażacy przestrzegają przed niewłaściwym użytkowaniem oraz pozostawianiem bez dozoru urządzeń grzewczych.

Często wyciągamy ze strychów i piwnic nasze „farelki”, najróżniejsze piecyki elektryczne czy gazowe. Stawiamy je w różnych miejscach nie zastanawiając się jakie może to mieć skutki dla naszego bezpieczeństwa. Stawianie działających urządzeń grzewczych
w pobliżu materiałów palnych np. firanek, foteli może być przyczyną powstania pożaru.

Zatem, zanim podejmiemy nieostrożne działania warto poświęcić kilka chwil, żeby bezpiecznie przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego:

 • Podstawową zasadą bezpieczeństwa jest instalowanie i stosowanie tylko urządzeń, które mają dopuszczenia i atesty krajowe.
 • Nigdy nie należy stosować urządzeń w jakikolwiek sposób uszkodzonych.
 • Należy zlecać okresowe przeglądy kanałów kominowych i wentylacyjnych.
 • Nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń, czy na własną rękę przerabiać instalacje.
 • Nie wolno ustawiać grzejników bezpośrednio na podłożu palnym lub w pobliżu materiałów łatwo zapalnych, jak np. firanek, czy mebli.
 • Nie wolno zatykać przewodów wentylacyjnych i przesadnie utykać wszystkich otworów – tylko prawidłowa wymiana powietrza w pomieszczeniach uchroni nas przed atakiem niewidzialnego zabójcy, czyli tlenku węgla zwanego czadem.
 • Nie należy ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową – niestety takie praktyki mogą skończyć się zatruciem.
 • Nie należy pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek i innych urządzeń elektrycznych, które nie są przystosowane do ciągłej pracy.

 Zdrowie, a nawet życie Twoje i Twoich bliskich może w dużej mierze zależeć od tego, jak poważnie potraktujesz treść naszych rad!

 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów
w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do powstania pożarów w wyniku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych
i gazowych.

Każdego roku statystyki Państwowej Straży Pożarnej pokazują, że w sezonie jesienno-zimowym (sezon grzewczy) wzrasta w Polsce liczba tragicznych pożarów oraz śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla. W ostatnich latach na terenie naszego kraju odnotowano:

- zima 2016/2017: 2849 osób poszkodowanych, w tym 61 ofiar śmiertelnych,

- zima 2017/2018: 2659 osób poszkodowanych, w tym 71 ofiar śmiertelnych,

- zima 2018/2019: 2024 osób poszkodowanych, w tym 52 ofiary śmiertelne.

            W obecnym sezonie grzewczym, Państwowa Straż Pożarna zarejestrowała już 303 zdarzenia w związku z  tlenkiem węgla, w których poszkodowane zostały 122 osoby, w tym 1 ofiara śmiertelna (dane na dzień 30.10.2019 r.).

            W związku z powyższym przypominamy:

 1. Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 2. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 3. W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla
  w budynkach mieszkalnych. Źródłem jego emisji są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 4. Co roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 5. Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 6. Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymiana baterii). Osobom z dysfunkcją ruchu strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 7. Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

 

Szczegółowe informacje oraz materiały na temat kampanii społecznej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” oraz zagrożeń jakie generuje tlenek węgla znajdziemy na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej pod adresem:

 

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa_2019_2020

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin strony WWW i zapoznania się z materiałami tam zamieszczonymi.