Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie otrzymał w bieżącym roku dotację na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie”.

W październiku 2019 r. projekt budowlany i branżowe zostały wykonane przez DOM-Pracownia Autorska Architektury z Ostrołęki.

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.