Szanowni Rolnicy, Gmina Nowogród zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Aby przygotować wniosek niezbędne jest zebranie danych dotyczących ilości zalegających folii w gospodarstwach.

Proszę o pilne wypełnienie deklaracji i złożenie jej do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie, sekretariat lub sołtysowi. Deklaracje będą przyjmowane do 20 listopada 2019 r. Deklaracja jest dostępna na stronie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie – www.nowogrod.com

Do dofinansowania kwalifikują się koszty odbioru tj. zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „big bag”.

Właściciel odpadów powinien złożyć i związać folię w paczki.

Folie muszą być czyste tj. opróżnione z zanieczyszczeń i ziemi. Powinny  być przechowywane u rolnika pod dachem aby nie zalegało na nich błoto, woda czy zmarzlina.

 W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.

Celem akcji jest ułatwienie rolnikom z Gminy Nowogród pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

 

<<DEKLARACJA - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Nowogród>>