Robert Radzik jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek polityka społeczna, a także podyplomowych studiów organizacji i zarządzania w Wyższej Szkole im. Leona Koźmińskiego. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Od kilku lat prowadzi własną działalność gospodarczą. Pasjonat historii od przedszkola. Zajmuje się historią podziemia niepodległościowego na Podlasiu w latach 1945-56 a w szczególności Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).

Podczas spotkania autor przedstawi swoją ostatnią książkę  „Wszystko dla kochanej ojczyzny”. Jest to zbeletryzowana, oparta na faktach, biografia por. „Ciemnego” – Tadeusza Narkiewicza z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Spotkanie będzie połączone z prezentacją książek, które uczestnicy będą mogli nabyć w promocyjnej cenie.

Spotkanie autorskie odbędzie się 14 listopada (czwartek) w Bibliotece Publicznej w Nowogrodzie o godz. 17.00